عنوان سایت
چهارشنبه 25مرداد 1396
رسانه های دیگر
سازمان بسیج اساتید لرستان
تاریخ خبر :1396/05/23
حضور مسئول کانون و جمعی از اساتید در اردوهای جهادی
تاریخ خبر :1396/05/18
حضور مسئول کانون و جمعی از اساتید در اردوهای جهادی
تاریخ خبر :1396/05/18
تاریخ خبر :1396/05/10
تاریخ خبر :1396/05/02
تاریخ خبر :1396/04/31
کارگاه تخصصی انگاره های نادرست پیرامون توسعه فناوری و دانشگاه
تاریخ خبر :1396/04/28
به مناسبت 26 تیرماه سالروز تشکیل شورای نگهبان برگزار گردید:
تاریخ خبر :1396/04/27
نشست هم اندیشی
تاریخ خبر :1396/04/25
کرسی آزاد اندیشی
تاریخ خبر :1396/04/25
تاریخ خبر :1396/04/18
کارگاه پیوست نگاری فرهنگی بسیج اساتید دانشگاههای استان برگزار شد.
تاریخ خبر :1396/04/17
تاریخ خبر :1396/04/12
مسئول سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌های خوزستان:
تاریخ خبر :1396/04/04
تاریخ خبر :1396/04/04
بزرگداشت شهادت دکتر چمران و روز ملی بسیج اساتید با حضور سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه
تاریخ خبر :1396/04/01
تاریخ خبر :1396/04/01
تاریخ خبر :1396/03/31
تاریخ خبر :1396/03/22
تاریخ خبر :1396/03/18