عنوان سایت
شنبه 25آذر 1396
رسانه های دیگر
پرفسور سيف الله سعدالدين مسئول بسیج اساتید استان سمنان عنوان پژوهشگر يك درصد برتر پر استناد بين المللي بر اساس شاخص ISI – ESI موسسه Thomson reuters در سال 2017 را كسب كرد .
تاریخ خبر :1396/09/22
پرفسور سيف الله سعدالدين مسئول بسیج اساتید استان سمنان عنوان پژوهشگر يك درصد برتر پر استناد بين المللي بر اساس شاخص ISI – ESI موسسه Thomson reuters در سال 2017 را كسب كرد .
پرفسور سيف الله سعدالدين مسئول بسیج اساتید استان سمنان عنوان پژوهشگر يك درصد برتر پر استناد بين المللي بر اساس شاخص ISI – ESI موسسه Thomson reuters در سال 2017 را كسب كرد .
تاریخ خبر :1396/09/22
کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تاریخ خبر :1396/09/21
تاریخ خبر :1396/09/20
با همکاری سازمان بسیج اساتید استان برگزار گردید:
تاریخ خبر :1396/09/20
کانون بسیج اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ خبر :1396/09/20
تاریخ خبر :1396/09/19
کانون بسیج اساتید دانشگاه زابل
تاریخ خبر :1396/09/18
تاریخ خبر :1396/09/13
تاریخ خبر :1396/09/13
کرسی-وحدت-حوزه-دانشگاه
تاریخ خبر :1396/09/12
تاریخ خبر :1396/09/09
آیین‌نامه حمایت از نخبگان در دانشگاه آزاد تدوین می‌شود
تاریخ خبر :1396/09/08
کانون بسیج اساتید دانشکده فنی و حرفه ای شهید عارفی زاهدان
تاریخ خبر :1396/09/08
کانون بسیج اساتید پردیس رسالت زاهدان
تاریخ خبر :1396/09/08
کانون بسیج اساتید دانشکده فنی دختران زاهدان
تاریخ خبر :1396/09/08
کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی سراوان
تاریخ خبر :1396/09/07
کانون بسیج اساتید دانشگاه ولایت سراوان
تاریخ خبر :1396/09/07
نشست فصلی شورای مرکزی بسیج اساتید استان همدان
.
تاریخ خبر :1396/09/04
کانون بسیج اساتید دانشگاه زابل
تاریخ خبر :1396/09/04