عنوان سایت
سه شنبه 2خرداد 1396
معاونت ها
نشست فصلي روشنگري وگفتمان سازي بسيج اساتيد مياندوآب برگزار گرديد
تاریخ خبر :1396/03/02
تاریخ خبر :1396/02/28
نشست روشنگري در دانشگاه آزاد اسلامي مهاباد برگزار گرديد
تاریخ خبر :1396/02/26
جلسه توجيه وابلاغ برنامه هاي ابلاغي سال96برگزار گرديد
تاریخ خبر :1396/02/26
اردیبهشت 96
تاریخ خبر :1396/02/24
تاریخ خبر :1396/02/24
تاریخ خبر :1396/02/24
تاریخ خبر :1396/02/23
اردوي يك روزه بازدي علمي اساتيد بسيجي دانشگاه اروميه
تاریخ خبر :1396/02/12
تاریخ خبر :1396/02/11
تاریخ خبر :1396/02/10
تاریخ خبر :1396/02/09
تاریخ خبر :1396/02/04
تاریخ خبر :1396/01/29
نشست صمیمانه مسئولین بسیج اساتید خراسان جنوبی با حضور فرماندهی محترم سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی
تاریخ خبر :1396/01/28
تاریخ خبر :1396/01/28
تاریخ خبر :1396/01/28
تاریخ خبر :1396/01/24
تاریخ خبر :1396/01/23
کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
تاریخ خبر :1396/01/21