عنوان سایت
شنبه 25آذر 1396
آرشيو يادداشت
دروغ از منظر روانشناسی
امیرحسین قرایی- روانشناس وکارشناس آسیبهای اجتماعی
چرا حذف دلار از مراودات تجاری، اثر ضد تحریمی دارد؟
دکتر مجید شاکری، کارشناس مدیریت مالی